Vysokovýkonné kladivá pre stále inteligentnejšiu demoláciu, HP ako High Performance, to je značka ktorá identifikuje hydraulické demolačné zariadenia Indeco a naznačuje excelentné výkonové parametre, spoľahlivosť a produktivitu. INDECO ponúka ucelený rad, od malých kladív s hmotnosťou 80 kg, cez stredné kladivá, až po veľké kladivá s hmotnosťou až 10500 kg.

Všetky kladivá Indeco nesú označenie “Fuel Saving” (šetriaci palivo). V porovnaní s inými výrobcami, pri ekvivalentnej hmotnosti a výkone kladiva, výrobky Indeco potrebujú menší prietok oleja za minútu a nižší prevádzkový tlak. Menší hydraulický výkon znamená že nosič kladiva – rýpadlo – môže pracovať pri nižších otáčkach motora, čo vedie k úsporám až 20% paliva.

INDECO demolačné kladivá malé

V triede malých kladív bola skriňa v odhlučnenej verzii Whisper úplne prepracovaná, tak aby sa dosiahol jej ešte štíhlejší profil, keďže tento typ kladiva je často používaný v stiesnených priestoroch alebo v úzkych výkopoch. S novou skriňou sa zmenila aj hmotnosť niektorých modelov. Úpravou materiálov niektorých komponentov bola zvýšená celková životnosť kladiva. Novou konštrukciou sa podarilo zredukovať aj vonkajšiu hlučnosť. Okrem toho úpravami hydraulického rozvodu bola dosiahnutá lepšia účinnosť a teda aj lepšie výkonové parametre.

Typ zariadenia Hmotnosť kladiva (kg) Priemer nástroja (mm) Energia úderu (J) Hmotnosť stroja (t)
HP150 FS 98 45 200 0.7 – 3
HP200 FS 160 48 240 1.4 – 5
HP350 FS 230 56 450 1.7 – 6.5
HP500 FS 320 65 610 3 – 8
HP600 FS 390 75 720 3.5 – 10.5
HP700 FS 440 80 830 4 – 12
HP900 FS 550 90 1 060 5 -14

INDECO demolačné kladivá stredné

V kategórii stredných demolačných kladív je teraz obľúbený model 1750 nahradený novým výkonnejším HP1800. Pre ostatné kladivá strednej hmotnosti, ktoré už v predchádzajúcej sérii mali štíhle vyhotovenie skrine, vykonané zmeny nie sú až tak evidentné. Aj s ohľadom na mimoriadne obchodné úspechy dosiahnuté v minulosti v tejto triede kladív, úpravy sa sústredili hlavne na hydraulický systém, zvýšenie výkonu, ale zachovanie všetkých mechanických častí bez podstatných zmien. S výnimkou dvoch modelov HP 2500 a HP 3000 ktoré sú najbližšie ku triede veľkých kladív. Na tieto dva modely bol doplnený variabilný ventil, ktorý umožňuje jemnejšie nastavenie kladiva čo sa týka frekvencie a výkonu úderov, vzhľadom na tvrdosť spracovávanej horniny, tak ako je tomu v triede najväčších kladív. Modely HP 2500 a HP 3000 teda v podstate prechádzajú do vyššej kategórie, pretože pre ne platia všetky štandardy veľkých kladív.

Typ zariadenia Hmotnosť kladiva (kg) Priemer nástroja (mm) Energia úderu (J) Hmotnosť stroja (t)
HP1200 FS 650 90 1 490 6.5 -16
HP1500 FS 850 110 1 720 10 -20
HP1800 FS 1 000 115 2 000 12 -22
HP2000 FS HP 1 200 120 2 440 15 -25
HP2500 FS 1 500 130 3 320 16 -28
HP2750 FS 1 690 135 3 650 16-30
HP3000 FS 1 900 140 4 370 19 -32

INDECO demolačné kladivá veľké

V triede veľkých nahrádza HP 9000 staršiu 8500-vku, keď pri tom istom priemere nástroja má vyššiu hmotnosť, väčšie rozmery a prirodzene aj vyšší výkon. V tejto triede, kde je najvyššie mechanické namáhanie kladív a kde sa pracuje v tých najnáročnejších podmienkach, dochádza ku dvom významným zmenám. Prvou je zosilnenie skrine voči namáhaniu tlakom a strihom, druhou zlepšenie variability, tj. schopnosti prispôsobenia sa kladiva okamžitým vonkajším podmienkam, povahe demolovanej horniny. Inteligencia kladiva spočíva v automatickej regulácii frekvencie a sily úderov podľa tvrdosti skaly. Môžeme teda povedať, že kladivá novej série HP sú ešte inteligentnejšie, pretože ich automatická variabilita bola ete zvýšená a dosahujú presnejšie „preskúmanie“ demolovaného materiálu s okamžitou odozvou a úpravou prevádzkových parametrov.

Typ zariadenia Hmotnosť kladiva (kg) Priemer nástroja (mm) Energia úderu (J) Hmotnosť stroja (t)
HP3500 FS 2 200 145 5 160 21 – 38
HP4000 FS 2 500 150 6 080 23 – 42
HP5000 FS 3 000 160 7 990 27 – 50
HP7000 FS 4 000 180 10 350 32 – 63
HP9000 FS 5 000 195 14 120 39 – 80
HP12000 FS 7 800 215 18 930 45 – 120
HP18000 FS 11 050 250 25 000 60 – 140

HP ako High Performance je vskutku značka ktorá identifikuje novú sériu hydraulických demolačných kladív Indeco a indikuje výnimočné výkonové parametre, spoľahlivosť a produktivitu. Veľmi jednoducho môžeme zhrnúť ako sa vlastnosti kladív Indeco premietajú do výhod pre ich používateľov:

 1. Vďaka systému C.A.V. (Colpo Automatico Variabile – automatická variabilita úderov), je zariadenie schopné rozpoznať tvrdosť demolovaného materiálu – ak zistí malý odpor zvýši sa frekvencia úderov a zmenší ich energia, zatiaľčo pri zvlášť tvrdých materiáloch sa naopak zníži frekvencia a zvýši energia úderov. Tým sa optimalizuje hydraulický výkon dodaný z nosného stroja a dosiahne výhoda pre produktivitu kladiva.
  Zavedením systému HP sa dosiahla ďalšia optimalizácia funkcie hydraulického systému ktorý, bez akejkoľvek straty funkčných vlastností doterajšieho systému, prináša vyššiu jednoduchosť nastavovania kladiva v závislosti od parametrov prietoku a tlaku hydraulického systému, a znateľný prírastok výstupného výkonu s vylepšenými charakteristikami energie úderu a frekvencie – to všetko spolu výrazne zvyšuje výslednú produktivitu kladiva.
 2. Neustála snaha Indeco v metalurgickom výskume, v štúdiu materiálov a ich tepelného spracovania vyústila do evolúcie v používaní špeciálnych nízkolegovaných ocelí ktoré, vyrábané na základe výsledkov výskumu a exkluzívne pre Indeco, zaručujé predĺženie životnosti najdôležitejších komponentov kladiva.
  Analogické výskumné štúdie boli realizované aj v oblasti kompozitných materiálov používaných na oddelenie telesa kladiva a jeho obalu, na výrobu rýchlovýmenných vodiacich púzdier nástroja a pre systém olejových a protiprachových tesnení, s cieľom predĺženia ich životnosti a zvýšenia odolnosti voči opotrebovaniu.
  Okrem iného všetky tieto vylepšenia prinášajú zníženie prevádzkových nákladov kladív Indeco.
 3. Pre všetky stroje na ktoré sa montujú hydraulické demolačné kladivá Indeco je veľkou výhodou ich dvojitý systém tlmenia: jeden vnútorný, hydraulický a druhý mechanický, vonkajší na obale kladiva umiestneného vovnútri.
 4. Špeciálne navrhnutý systém centralizovaného mazania, navyše vylepšený v sérii HP úpravou kanálov a ich umiestnenia, umožňuje mazanie klzných plôch aj ak kladivo pracuje v horizontálnej polohe, znižujúc výrazne opotrebovanie komponentov a predlžujúc ich životnosť.
 5. K tomuto systému sa pridáva rýchlovymeniteľné púzdro “quick change” ktoré, vložené v spodnom vodiacom púzdre nástroja, je mimoriadne funkčné z hľadiska zníženia hlučnosti v mieste jej najvyšších hodnôt, ako aj v drastickom znížení časov a nákladov potrebných na údržbu, eliminujúc náročné demontážne operácie potrebné pri výmene tradičných pevných púzdier. Rýchlovimeniteľné púzdro „quick-change“, v oceľovej verzii, je teraz sériovo dodávané v celej modelovej rade kladív HP od 1800 po 12000.
 6. a napokon, kladivá Indeco vážia menej ako porovnateľné kladivá tej istej triedy. To je výhodné jednak pre stroj ako aj jeho rameno ktoré je tak menej namáhané. Indeco navrhlo pre svoje kladivá štíhlu konštrukciu, ktorá umožňuje pracovať neobmedzene aj v ťažkých podmienkach ako sú tunely alebo úzke a hlboké výkopy.