INDECO drapákové kliešte IMG

Rada drapákových klieští Indeco IMG nahrádza doterajšiu radu s označením IDG.

V jednom telese, s použitím rovnakého hydraulického obvodu pre otváranie/zatváranie aj pre rotáciu, je nová rada drapákov IMG vyrábaná v 5 rôznych verziách pre špecifické aplikácie a rôzne sektory priemyslu:

IMG S (Sorting – triedenie)
Ideálny nástroj na vytriedenie odpadových materiálov po demoláciách, vytriedenie skál z pôdy, čistenie riek a pobrežia a pod.

IMG D (Demolition Sorting – demolácia a triedenie)
Ideálne pre ľahšie demolácie, napr. drevené a tehlové konštrukcie; zároveň je možné použiť ich na vytriedenie materiálov po demolácii.

IMG H 3 + 2 (Material Handling – manipulácia s materiálmi)
Navrhnuté pre uľahčenie manipulácie s veľkými objektmi na skládkach, šrotoviskách a pod. Špeciálny systém zaistenia čeľustí zaručuje bezpečné zovretie manipulovaných objektov.

IMG L (Loading – nakladanie)
Geometria čeľustí je navrhnutá pre maximálnu nosnosť, pre ideálne nakladanie pôdy, štrkov, piesku, skál, poľnohospodárskych aj priemyselných odpadov, komunálnych odpadov a pod.

IMG T (Timber – guľatina)
Kombinujú maximálnu silu úchopu s minimálnou možnou hmotnosťou, pre jednoduchšiu manipuláciu s veľkými kmeňmi stromov v lesníckych a drevárskych aplikáciách.

DRAPÁKOVÉ KLIEŠTE IMG 400 IMG 600 IMG 1200 IMG 1700 IMG 2300 IMG 2800
Hmotnosť rýpadla (t) 3 – 10 5 – 16 12 – 22 17 – 30 22 – 40 26 – 50
Max. sila zovretia (kg) 3000 4000 6000 7000 10000 12000
Hmotnosť klieští (kg) IMG-S 380 570 1140 1610 2180 2650
IMG-D 400 600 1200 1700 2300 2800
IMG-H 425 640 1280 1800 2450 2990
IMG-L 415 630 1250 1780 2400 2930
IMG-T 415 630 1250 1780 2400 2930
Rozovretie čeľustí (mm) IMG-S 1500 1700 2200 2500 2700 3000
IMG-D 1500 1700 2200 2500 2700 3000
IMG-H 930 1085 1360 1550 1710 1840
IMG-L 1500 1700 2200 2500 2700 3000
IMG-T 930 1090 1360 1550 1710 1840