Strhnutie železobetónových konštrukcií je len prvou fázou celej operácie demolácie. Bezpostredne po nej nasleduje druhá, ktorá predstavuje oddelenie demolovaného materiálu (betón, železo a iné) a redukovanie jeho rozmerov na menšie časti pre uľahčenie nakladania a následného spracovania. Pre tento účel Indeco, okrem ponuky demolačných kladív najvyššej kvality, predstavuje ďalšieho zástupcu zariadení rovnakého sektoru – pevné a rotačné demolačné kliešte.

INDECO demolačné kliešte pevné

Predstavujú základnú radu demolačných klieští. Inovatívny dizajn, v spojení s veľkým rozovretím čeľustí a výkonným hydraulickým systémom, prispieva k zvýšenej produktivite a extrémnej viacúčelovosti týchto zariadení nielen pri sekundárnej demolácii na zemi ale aj pri prvotnej demolácii podláh a platní, oporných stien a nižších vertikálnych konštrukcií.

Medzi „plusy“ klieští Indeco patrí hydraulický systém vybavený „regeneračným“ ventilom, ktorý umožňuje rýchlejšie zatváranie čeľustí pred dosiahnutím celej sily disponibilnej na rozdrvenie materiálu.

Typ zariadenia Hmotnosť rýpadla (t) Hmotnosť klieští (kg) Rozovretie čeľustí (mm) Max. drviaca sila (t)
IFP 8 X 6 – 18 750 650 160
IFP 13 X 10 – 21 1300 810  210
IFP 19 X 16 – 30 1800 900 265
IFP 28 X 20 – 45 2800 1000  355
IFP 35 X 28 – 55 3450 1190 380
IFP 45 X 33 – 65 4400 1290 410

INDECO demolačné kliešte rotačné

Hydraulické drviče sú skonštruované a vyrábané s tým istým vysokým kvalitatívnym štandardom ako famózne demolačné kladivá INDECO. Vďaka použitiu najnovších extra pevných ocelí HARDOX sú demolačné kliešte INDECO špeciálne navrhnuté pre odolanie vysokým hodnotám tlakov, opotrebovania a namáhania, a predĺženú životnosť v akýchkoľvek pracovných podmienkach. Špecifickým „plus“ pre rotačné demolačné kliešte Indeco je hydraulická kontinuálna rotácia o 360° ktorá umožňuje vykonať primárnu demoláciu budov, zvislých konštrukcií podláh, stropov a obvodových stien.

Optimalizovaná kinematika čeľustí a dizajn klieští zabezpečuje vždy optimálne zovretie demolovaného materiálu a minimálnu zmenu sily zovretia medzi počiatočnou (maximálne rozovretie) a koncovou (minimálne rozovretie) polohou čeľustí a teda zvyšuje efektívnosť a kontinuitu práce, redukujúc čas práce a namáhanie prenášané na rýpadlo.

Hydraulický systém je vybavený „regeneračným ventilom“ pre zrýchlenie zatvárania a otvárania čeľustí naprázdno. Regulácia „vôle“ medzi nožmi umiestnenými vo vnútri čeľustí umožňuje dosiahnuť efektívnejší rez armovacích výstuh a vymeniteľné zuby pohyblivej čeľuste (privarené na skrutkovanej platni a zaistené špeciálnym perom) zaručujú vždy optimálnu penetráciu do demolovaného materiálu.

Typ zariadenia Hmotnosť rýpadla (t) Hmotnosť klieští (kg) Rozovretie čeľustí (mm) Max. drviaca sila (t)
IRP 11 X 10 – 25 1150 660 170
IRP 18 X 14 – 30 1700 820  210
IRP 23 X 18 – 36 2300 900 265
IRP 29 X 25 – 45 2950 960  325
IRP 36 X 30 – 55 3600 1050 355
IRP 45 X 38 – 65 4500 1150  380

Aplikácie

Rotačné demolačné kliešte Indeco nachádzajú ideálnu aplikáciu pri všetkých demolačných a recyklačných prácach. Vďaka ich mimoriadnej sile, robustnej konštrukcii a hlavne všestrannosti sú to ideálne nástroje jednak pri primárnej demolácii budov, vertikálnych stavieb, podláh, stien, ako aj pri sekundárnej demolácii materiálov a konštrukcií z armovaného betónu „na zemi“ a pri recyklácii, kde je potrebná separácia oceľových armatúr od betónovej masy.

Kliešte Indeco sú určené na drvenie „na zemi“ konštrukcií z armovaného betónu, pričom umožňujú separáciu betónu od oceľovej armatúry. To všetko umožní následnú recykláciu demoláciou získaných surovín.

Všetky tzv. tiché demolačné zariadenia majú spoločnú konštrukciu mechanizmu rotácie. Okrem toho demolačné kliešte rady IFP (pevné) a IRP (rotačné) sú konštrukčne spevnené a majú možnosť výmeny drviacich zubov na pohyblivej čeľusti (zuby sú navarené na platni priskrutkovanej na čeľusť a zaistenej špeciálnymi západkami).

Medzi „plusy“ klieští Indeco patrí hydraulický systém vybavený „regeneračným“ ventilom, ktorý umožňuje rýchlejšie zatváranie čeľustí pred dosiahnutím celej sily disponibilnej na rozdrvenie materiálu.

Prirodzene vďaka tomuto systému je kratší čas cyklu otvárania a zatvárania čeľustí a rastie výsledná produktivita zariadenia. Okrem toho kliešte Indeco majú možnosť regulácie „vôle“ medzi strihacími nožmi umiestnenými vovnútri čeľustí, aby prestrihnutie prierezu armatúry bolo maximálne efektívne.

Pri výrobe demolačných klieští Indeco sú prirodzene použité technologicky vyspelé materiály, špeciálne navrhnuté pre vysokú pevnosť a odolnosť voči oderu. Indeco aplikuje aj na tieto výrobky rovnaké kritériá kvality výroby ako na svojich slávnych kladivách. Kvalitu vychádzajúcu z filozofie ktorá umožnila, počas rokov, dosiahnuť cenné uspechy a ambiciózne ciele: vyrábať a predávať technologicky inovatívne výrobky, s maximálnym stupňom spoľahlivosti a odolnosti. Vysokou flexibilitou lepšie prichádzať v ústrety požiadavkám trhu, s najlepším možným pomerom medzi celkovou kvalitou výrobkov a ich cenou; to všetko s podporou a konkurencieschopnosťou svojej siete predjcov, rozšírenej na celom svete.