Servis zariadení a príslušenstva

Servis považujeme za neoddeliteľnú súčasť stratégie našej spoločnosti, preto mu venujeme stále veľkú pozornosť. Vysokú úroveň servisných služieb zabezpečuje kvalifikovaný personál,ktorý sa prostredníctvom školení neustále zdokonaľuje v prepracovaných technológiách. Pre rýchlu diagnostiku sa využívajú najnovšie softwérové podporné diagnostické pomôcky. Ich aktualizácia je neustále doplňovaná o nové možnosti zisťovania a určovania krokov pri odstraňovaní závady. K tomu, aby bol zákazník spokojný s prácou servisného oddelenia je vzdelanostná a pomôcková základňa veľmi dôležitá.

servis01K rýchlemu zabezpečeniu servisu napomáha sieť servisných stredísk a tiež kvalita a dostatočné vybavenie servisných vozidiel. Spoločnosť má v súčasnosti k dispozícii sedem servisných vozidiel vybavených diagnostikou a náradím, ako aj základnými náhradnými dielmi. Pre uspokojenie vysokých požiadaviek zákazníkov je NON STOP SERVIS po celý rok.

servis02K vysokej pružnosti a rýchlosti zabezpečovania servisných prác, prispieva aj výrobné zabezpečenie našich partnerov. K dispozícii majú obrábaciu dielňu, ktorá vyrába od čapoviny, cez ozubené kolesá, zložité prevodovky, rôzne rámové konštrukcie a iné diely. Zabezpečujú aj vlastné tepelné spracovanie výrobkov.

V strojovom parku sú k dispozícii sústruhy klasické aj CNC, vyvrtávačky, horizontky frézy, stroje pre brúsenie, stroje pre ozubenie, ako aj vysoko výkonné zváracie pracovisko. Veľkou výhodou pre opravy je naváracie a vyvrtávacie pracovisko, pre otvory na valce a čapy. Toto pracovisko je schopné renovovať otvor aj v teréne.

Spoločnosť je schopná vykonávať nielen servis všetkých agregátov zariadení, ale aj náročné GO opravy vo vysokej kvalite a s kompletnou zárukou. V prípade, že zákazník nemôže čakať na prevedenie náročnejšej opravy, poskytneme pre klientov zapožičanie potrebného stroja na nevyhnutnú dobu.

V strojovom parku sú k dispozícii sústruhy klasické aj CNC, vyvrtávačky, horizontky frézy, stroje pre brúsenie, stroje pre ozubenie, ako aj vysoko výkonné zváracie pracovisko. Veľkou výhodou pre opravy je naváracie a vyvrtávacie pracovisko, pre otvory na valce a čapy. Toto pracovisko je schopné renovovať otvor aj v teréne.

Spoločnosť je schopná vykonávať nielen servis všetkých agregátov zariadení, ale aj náročné GO opravy vo vysokej kvalite a s kompletnou zárukou. V prípade, že zákazník nemôže čakať na prevedenie náročnejšej opravy, poskytneme pre klientov zapožičanie potrebného stroja na nevyhnutnú dobu.

Renovácia otvorov

renovacia01sV rámci našich služieb poskytujeme aj renováciu otvorov a uložení čapov, a to metódou presného navarovania a následného vyvŕtavania.

Vďaka špeciálnemu zariadeniu je možné vykonať aj náročné opravy opotrebených otvorov čapových uložení bez nákladnej demontáže priamo na pracovisku stroja bez nutnosti prevážania veľkých konštrukčných dielov. Pritom je dodržaná vysoká presnosť aj kvalita. Potrebný je iba prívod prúdu 220V a 380V. Renovovať je možné súčasti ako sú čapy, kĺby, otvory a ďalšie časti zemných, stavebných, poľnohospodárskych a železničných strojov. Vyvrtávanie vnútorných otvorov je možné v rozsahu 42 – 250 mm a navarovanie vnútorných otvorov v rozsahu 20 – 300 mm.

renovacia02sPri renovácii ktoréhokoľvek otvoru nie je potrebné demontovať výložník zo stroja, ale jednoducho vytiahnuť čap a využiť vyvrtávačku. Ten istý postup sa využije pre ostatné otvory. Vyvrtávačka môže pracovať v akejkoľvek polohe, bez zníženia presnosti opracovania.