INDECO hydraulické kompaktory

Tak ako v prípade stacionárnych hydraulických ramien, aj hydraulické vibračné platne z produkcie Severoamerickej filiálky INDECO už sú úspešne overené na americkom trhu, kde sú veľmi žiadané a používané pri zhutňovaní výkopov pre potrubia a základov stavieb, pri výstavbe ciest a všeobecne pri dokončovacích prácach. Pri zhutňovaní svahov sú práve tieto zariadenia tou najbezpečnejšou a najefektívnejšou možnosťou.

Vibračná doska efektívne nahrádza tradičné ručne vedené zariadenia, ktoré nie vždy zaručia optimálne zhutnenie podkladu a, predovšetkým, mimoriadne fyzicky zaťažujú obsluhu. Platne INDECO, ponúkané v rade štyroch rôznych modelov pre použitie na strojoch s hmotnosťou od 4 do 45 ton, zaručujú najlepšie výsledky, najkratší čas vykonania prác a rozširujú výrazne využiteľnosť stroja-nosiča, dostupného bežne na stavbách – minirýpadla, rýpadlo-nakladača alebo rýpadla strednej triedy. Zhutnenie sa dosiahne pôsobením oceľovej platne na hutnený povrch, kombinujúc dinamické sily vibračného systému získané hydraulicky, a statický prítlak ramena nosného stroja. Prirodzene, na vygenerovanie hutniaceho výkonu musí byť privedený dostatočný hydraulický výkon, ktorý efektívne rozvibruje oceľovú platňu. Naše vibračné platne (montované priamo na rameno nosného stroja) využívajú na to hydraulický motor s excentrickým ložiskom uloženým v oleji. Tento systém vyvažuje hutniacu silu a frekvenciu vibrácií tak, aby sa dosiahla optimálna hľbka penetrácie a najkratší čas zhutnenia materiálu.

Typ zariadenia Hmotnosť (kg) Odstredivá sila (kgf) Hmotnosť stroja (J)
IHC50 200 3 000 1.7 – 8
IHC70 445 4 000 3.5 – 13
IHC75 485 4 000 4 – 14
IHC150 970 10 000 8 – 22
IHC250 1 280 17 000 15 – 45
IHC R50 425 3 000 3.5 – 13
IHC R70 630 4 000 6.5 – 16
IHC R75 670 4 000 7 – 16
IHC R150 1 185 10 000 15 – 25
IHC R250 1 520 17 000 16 – 45

Hlavné prednosti hydraulických kompaktorov Indeco:

  • Systém excentrického ložiska uloženého v oleji – zaručuje dlhodobú prevádzku. Táto technológia, navrhnutá práve pre náročné aplikácie, je nielen mimoriadne spoľahlivá ale aj nenáročná na prevádzkové náklady pri vysokom výkone
  • Jednoduchý systém – umožňuje montáž/demontáž iného pracovného zariadenia v priebehu niekoľkých minút
  • Poistné ventily – pre bezpečnú a rýchlu inštaláciu, chránia zariadenie aby nekorektné nastavenie tlaku a prietoku nemalo vplyv na produktivitu a životnosť vibračnej platne
  • Systém tlmenia rázov – široké, technicky vyspelé gumové tlmiče, navrhnuté na priamy prenos vibračných síl na hutnený materiál bez spätných rázov prenášaných na stroj
  • Dizajn – navrhnutý pre prácu v tesnej blízkosti stien výkopov, základov a iných prekážok v celom rozsahu práce
  • Hrubá oceľová základová platňa – bez pružných deformácií, ktoré znižujú účinnosť zariadenia
  • Hydraulicky hnaný – excentrický systém dáva zariadeniu vyvážené charakteristiky vibračnej sily a rýchlosti pre hlbkú penetráciu hutnenia